Zpracování osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů (zákazník) uděluje CK souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracovávání osobních údajů, které CK dobrovolně poskytl. Pokud zákazník svým podpisem uzavřel smlouvu i ve prospěch třetích osob, prohlašuje, že je těmito třetími osobami zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů CK a k poskytnutí souhlasu ke shromažďování, uchování a zpracování jejich osobních údajů.

CK shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje za účelem účetnictví, sepsání smlouvy o zájezdu, smlouvy o ubytování a také k zasílání obchodních sdělení, novinek a akčních nabídek. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, číslo telefonu, datum narození a číslo cestovního pasu nebo OP.

U osob, které se samy přihlásí k odběru newsletteru CK, bude na zadanou e-mailovou adresu zaslán potvrzovací e-mail s odkazem. Pokud na něj zájemce klikne, bude zařazen do databáze. U těchto zájemců bude CK shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pouze e-mailovou adresu, a to odděleně od databáze zákazníků.

Uvedené osobní údaje zpracovává Cestovní kancelář STOVKA, se sídlem xxxxxxxxxx. CK bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje po dobu 10 let. Po této době provede CK likvidaci osobních údajů.

V případě, že subjekt údajů (zákazník) zjistí nebo se domnívá, že CK provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat CK o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li CK žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Rychlé hledání
 
icoKal
icoKal
Pouze Last Minute
 
Kontakt
 

EURO TIME PRAHA, s. r. o.
Za Zahradou 1053/1
162 00 PRAHA 6

Tel: +420 224320896, 224321878
Fax: +420 233 325 167
E-mail: info@eurotime.cz
www.eurotime.cz 
www.dovolenavitalii.eu

 

více informací

 

 
Dovolená 2021
   

224 320 896
info@eurotime.cz
PO-PÁ: 9:00 - 17:30